Výrobní služby

  • vzorková / pilotní / masová výroba

  • nové způsoby zavádění montážních procesů (příprava APP/PFMEA, kvalifikace, stabilizace SPC)

  • certifikovaný systém kvality dle normy ISO 9001

  • systém řízení výrobní kvality (výrobní dokumentace, SPC, sledovatelnost, statistika produkce a zmetků, analýza poruch, plán zlepšení)

  • flexibilní model směn

  • rychlý nárůst kapacity

  • norma čistoty a ESD

  • čistý prostor ISO třídy 7 (třída 10)

  • čistý prostor ISO třídy 8 (třída 100)

 

 

 

 

This website uses cookies in order to obtain quality services, advertising personalization and attendance analysis. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies. More information