Digitální transformace r. 2020

V roce 2020 začala naše společnost realizovat projekt s názvem „Digitální transformace ve společnosti Argotech a.s.“ s reg. číslem CZ.01.2.06/0.0/0.0/19_250/0018958, který je spolufinancován z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, tedy ze zdrojů Evropské unie.

Cílem projektu je zefektivnění řízení a plánování, jak pro vnitřní potřeby, tak i ve vztahu s vnějším okolím společnosti. Efektivnější využití strojového času, odstranění chybových dat, ukládání dat v cloudu za využití nejmodernějších nástrojů komunikace, sběru a analýzy dat.

This website uses cookies in order to obtain quality services, advertising personalization and attendance analysis. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies. More information