Čerpáme podporu z EU

Digitální transformace ve společnosti Argotech a.s. 2020

V roce 2020 začala naše společnost realizovat projekt s názvem „Digitální transformace ve společnosti Argotech a.s.“ s reg. číslem CZ.01.2.06/0.0/0.0/19_250/0018958, který je spolufinancován z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, tedy ze zdrojů Evropské unie.

Cílem projektu je zefektivnění řízení a plánování, jak pro vnitřní potřeby, tak i ve vztahu s vnějším okolím společnosti. Efektivnější využití strojového času, odstranění chybových dat, ukládání dat v cloudu za využití nejmodernějších nástrojů komunikace, sběru a analýzy dat.

Čerpáme podporu z EU

Inovace pouzdření optoelektronických součástek 2021

V roce 2021 jsme začali realizovat projekt s názvem „INOVACE POUZDŘENÍ OPTOELEKTRONICKÝCH

SOUČÁSTEK,“ s reg. číslem CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_373/0027211, který je spolufinancován z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, tedy ze zdrojů Evropské unie.

Hlavním cílem projektu je posílení dlouhodobé konkurenceschopnosti a podpory udržitelného růstu společnosti prostřednictvím realizace projektu inovace pouzdření optoelektronických součástek.